ניוזלטר
צרו קשר

דבר תורה לחודש שבט, הרב אנדרו סאקס

עוד מעט נחגוג  את ט''ו בשבט - ראש השנה לאילנות – חג שבו נהוג לנטוע עצים. לאלה שאינם יוצאים לנטוע – בכל זאת יוכלו לחגוג דרך נטיעות בלב שיוכלו לשאת פרי. בספר דברים (20:19) התורה משווה בין אדם ל"עץ השדה." ומסביר המהר''ל: כי האדם נמשל כעץ השדה, ושורש שלו הוא הראש והידים והרגלים הם הענפים, כמו שהשורש משלח פארותיו אילך ואילך, כך טבור האדם משלח שורשיו אילך ואילך".

בעוד בעלי החיים זוחלים או הולכים על ארבע,  אנחנו דומים לעצים הצומחים מעלה. לכן אנו יכולים לקבל השראה מהעצים כיצד לצמוח מבחינה רוחנית. 
 

הקשר בין אדם והעץ עמוק יותר. כתוב בספר תהילים "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה, שתולים בבית ה', בחצרות אלוהים יפריחו (תהלים 92:13-14).

שורשי העץ חודרים לתוך האדמה אבל שורשי אדם הם בשמים.אדם שתול בחצרות אלוהים, לכן כל אדם אדם שואב השראה מלמעלה ומפיץ אותה השראה ממש דרך מעשים בכל העולם.

 
אנו מקבלים את ההזנה הרוחנית שלנו ואת הפוטנציאל העצום והבלתי מוגבל שלנו לייצר ולהשיג גדלות, מהקשר שלנו לה'. ובאותה הדרך שבה עץ שנכרת ממקורו אינו יכול לשרוד ולשגשג, גם אנחנו לא יכולים לשרוד בלי אותו קשר חיוני לאלוקים.
 

העצים מיועדים להניב פרי כך שהאדם מונח על האדמה כדי להיות פרודוקטיבי מבחינה רוחנית ולעבוד כדי לייצר אמת מוסרית, אינטלקטואלית ורוחנית. בלשון הקבלה, להחדיר את מהותנו הנסתרת לתוך חיינו הנגלים.
 

האם אנו מקבלים את ההזנה הרוחנית שלנו ואת הפוטנציאל העצום והבלתי מוגבל שלנו לייצר ולהשיג גדלות, מהקשר שלנו לאלוקים שבשמיים. ובאותה הדרך שבה עץ שנכרת ממקורו אינו יכול לשרוד ולשגשג, גם אנחנו לא יכולים לשרוד בלי אותו קשר חיוני לאלוקים.


חודש טוב!

הרב אנדרו סאקס

מזכ"ל כנסת הרבנים בישראל

צור קשר מהיר
אשמח לקבל ניוזלטר
דג כדגכ