ניוזלטר
צרו קשר

שאלות ותשובות על חתונה מסורתית

מי יוכל להינשא באמצעות התנועה המסורתית?

כל זוג יהודי המעוניין להינשא יוכל לפנות אלינו. בכלל זה, זוגות שמבקשים לקיים טקס יהודי מסורתי והלכתי, זוגות המבקשים להיות שותפים בקביעת האופי הרוחני של טקס הנישואין, זוגות המבקשים לכלול מרכיבים שוויוניים ויצירתיים בטקס, זוגות שמסיבות שונות מנועים מלהינשא באמצעות הרבנות הראשית ולמרות זאת מבקשים טקס יהודי בישראל, וכן זוגות שנישאו בטקס אזרחי ועדיים לא ערכו טקס יהודי.

 

האם מדינת ישראל תכיר בנו כנשואים?

הטקס היהודי שעורכים רבות ורבני התנועה, למרות שתקף מבחינה הלכתית (תקפו פג רק במתן גט או במות בן/בת זוג) עדיין אינו מוכר על- ידי רשויות המדינה. אולם, מרשם האוכלוסין בארץ חייב לרשום נישואין של זוג אשר נישא נישואין אזרחיים בחו"ל כנישואין חוקיים. לכן, שילובו של הטקס המסורתי עם נישואים אזרחיים בחו"ל עליהם ממליצה התנועה תאפשר לכם להירשם כזוג נשוי במדינת ישראל. ככל שירבו הזוגות החושבים כמותכם, זוגות שיבחרו באלטרנטיבה לממסד הרבני האורתודוכסי, כן יגבר הסיכוי שבעתיד הלא-רחוק ישונה החוק במדינת ישראל ולרבנות הראשית לא יהיה עוד מונופול על רישום הנישואין.

 

מה כולל הרישום האזרחי בחו"ל?

רישום הנישואין האזרחי בחו"ל נערך עפ"י חוקי המדינות בהן הוא מתבצע, אשר רבות מהן מאפשרות נישואין אזרחיים לישראלים. הוא כרוך בשהות של פרק זמן מינימאלי, בהוכחת רווקות (תרגום נוטריוני של תמצית מרשם האוכלוסין) ובטקס נישואין בפני פקיד ממשלתי או עירוני במעמדם של עדים – אשר בעקבותיו מקבל הזוג תעודת נישואין רשמית של אותה המדינה.

 

מה עם הילדים?

מעמדם של הילדים בכל הנוגע להשתייכותם הלאומית נקבע על-ידי האם, ולפיכך יירשמו הילדים כיהודים במרשם האוכלוסין אם נולדו לאם יהודיה. אין כל חשש לאי-כשרות או ממזרות בשל העובדה שנישאתם בנישואין אזרחיים. ממזרות ושאר בעיות היוחסין מתעוררות על פי ההלכה בתנאים ובנסיבות אחרים לגמרי (למשל צאצאיה של אשת איש שלא מבעלה). לעצם הנישואין האזרחיים אין כל השלכות שליליות על ילדי בני הזוג, הם נחשבים לילדים חוקיים והינם יהודים לכל דבר, הן מבחינת החוק האזרחי והן מבחינת ההלכה.

 

אם חלילה מתגרשים?

התרת הנישואין הנערכים ע"י רבני התנועה המסורתית, ככל נישואין הלכתיים, מחייבת גט כדת משה וישראל. להבטחת זכויותיהם ההדדיות של בני הזוג אנו ממליצים לחתום על "ברית שלום" הסכם קדם הנישואין של התנועה המסורתית, וכן לערוך הסכם ממון על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג ולאשררו בבית המשפט.

 

האם כהן יוכל להתחתן עם גרושה?

נישואי כהן וגרושה אסורים מן התורה, אבל תופסים בדיעבד וילדיהם לא ייחשבו לממזרים. לכן, יש תשובות הלכתיות של כנסת הרבנים העולמית (ארגון הרבנים המסורתיים) המתירות נישואי כהן וגרושה. אם ברצונכם לערוך טקס חתונה מסורתי, בחרו ברב או ברבָּה מסורתיים המוכנים לערוך טקס כזה.

 

האם כהן יוכל להתחתן עם גיורת?

האיסור לחתן כהן וגיורת הוא מדרבנן (מהחכמים) ולא מן התורה. יהודים מנישואין אלה אינן ממזרים. לכן, ישנן תשובות של כנסת הרבנים העולמית (ארגון הרבנים המסורתיים) המתירות נישואין אלה על סמך פרשנות חדשה ורוב רובם של הרבנים המסורתיים עורכים טקסים כאלה.

 

 

צור קשר מהיר
אשמח לקבל ניוזלטר
דג כדגכ