ניוזלטר
צרו קשר

על חיים יהודיים בין מסורת לחידוש

מסורת וחידוש
מעולם כללה מלאכת המסירה את השניים האלה, מסורת וחידוש. בזה היה כוחה. כל דור הכיר בחובתו להכשיר אנשים שיכירו לעומק ולרוחב את ההיקף הבלתי נתפס, ההולך וגדל, של המסירה. אך על מנת שתיענה לשאלות הדור כראוי לקומתה הרוחנית, התאפיינה המסירה במלאכת חידוש שכללה גם אימוץ מן החוויה האנושית הכללית את המיטב שברוח האדם.

 

היסטוריה
ההיסטוריה היא הפלטפורמה האנושית המרכזית לשיחה עם הנצח. בלי היסטוריה אין משמעות למושגים מרכזיים בתודעת העם היהודי כמו חורבן, תקומה וגאולה. כל אלה עומדים על רצף המפגש שבין אדם ועם יהודיים ובין המציאות העולמית, וניתוק העם ומורשתו מאלה כמוהו כניתוק עובּר מחבל הטבור. אם יפקיר העם היהודי את ההיסטוריה הרי שהפקיר את השיחה עם הנצח וממילא המציאות האנושית כולה תאבד. אלהים מתגלה לאדם דרך ההיסטוריה, מבקש פני אדם דרכה.

 

התגלות
מורי הרוח של התנועה המסורתית, ובלט בכך מכולם הרב אברהם יהושע השל, ראו בהתגלות חוויה יסודית, תהליך הולך ונמשך בתולדות ישראל שלא פסק מעולם. בשונה מאחת העמדות החז"ליות, שהפכה שגורה מאד בדורנו, הגורסת שנבואה פסקה מן העולם מאז החורבן (ואם ניתנה, ניתנה לשוטים), שורטטה אפשרות אחרת במחשבת חז"ל ולאורך הדורות. על פי אפשרות זו האלהות מגלה את נוכחותה לאורך ההיסטוריה ומופעי-אלהים הם חוויה בלתינפרדת מן המסורת היהודית.

 

תורת ישראל
תורת ישראל היא מתנה כפולה. התורה שבכתב היא השראת נצח. מערכת תורה שעל-פה, לעומת זאת, היא מערכת השלמה ופיענוח שנמסרה מדור לדור ואפשרה לעם היהודי לקיים אורחות חיים בהשראת התורה שבכתב מתוך פירושה המתמיד. את התורה שעל-פה ניתן לתאר כמערכת אקולוגית רוחנית שרשמה בעבודת נמלים את מיטב המחשבות, ההכרעות והעשיות שבכל דור מתוך השראה אלהית ובשיחה עם דורות שקדמו לו, וגם עם אלה שיבואו אחריו.

 

אלו ואלו
המחלוקת היא ההבנה שהאדם, על כוח תפיסתו ומגבלות הכרתו, יכול לפגוש רק חלק קטן באינסופיות האל. המחלוקת היא עמדה של ענווה אל מול מגבלות ההכרה האנושית והמחויבות להרחיב הכרה זו באמצעות שיתוף הולך ומתרחב של בני האדם בשיחה עם הנשגב. מחלוקת היא הפצרה מכל האדם להשתתף בלימוד, לחלוק ולהוסיף מקולו לקולות הרבים במסגרת הדיון הפרשני האחד. המחלוקת ועקרון "אלו ואלו" מכוונים אל חזון גדול. לא רק אל היכולת של עם לשאת את מבטי כל יחידיו יחד, אלא לשאת מבט אל עבר הקהילה האנושית כולה.

 

משפחה, קהילה וכלל ישראל
המשפחה והקהילה היו תמיד חברות הברית המרכזיות בהן יהודים ליוו אלה את אלה בלימוד, עשיית חסד, חידושי תורה ומנהג. שם הם חשו בערכה המיוחד של הצוותא ומשם צמחו לבקש חיי ברית לעמם ועולמם. בזמן הזה, ששים וחמש שנים אחרי קום המדינה, הולך וקם לתחייה רעיון הקהילה בישראל ומבקש לפתח מחדש, בציון דווקא, את עוצמתה של הברית הנכרתת בין אנשים.

 

קפיצה של עשייה: מצווה, אגדה והלכה
אדם יהודי איננו יכול בשום אופן להסתפק בפרקטיקה רוחנית של השקטה על מנת לחיות חיים רוחניים מלאים. מסורתו מלמדת אותו שהקדוש ברוך הוא עצמו מכיר בפגמי המציאות כואב אותם עם האדם והעולם, והאדם מוזמן לגייס את מה שביכולתו על מנת לזקוף את מלוא קומתו האנושית, לזהות את העוול ולפעול למען תיקונו. הלכה היא הצהרה אנושית. מעשה ציבורי. היא העדות הרעיונית וההיסטורית לאופיה המיוחד של המורשת היהודית, שעסקה ללא הפסק וללא ייאוש באקטיביזם אנושי במעבה כל מציאות. מיטב הכוחות הלאומיים הושקעו בתחומי הצדקה, הצדק והמשפט מתוך שחשו את אמונו של אלהי עולם באדם ובעולם אף על פי ולמרות מצבם של שניים אלה. הלכה היא ההתרסה המתמדת, היומיומית, של האדם היהודי וקהילתו כנגד הדטרמיניזם. היא המחויבות לשנות. הרגע בו אדם מקבל על עצמו להיות שותף בהנהגת העולם. היא הנדר של האדם היהודי לחתור כל חייו אל עבר הראוי מתוך אמונתו בברית שתיטיב את החיים למען הכלל.

 

רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ: תפילה
מורשת ישראל העמידה לעולם אנשי לימוד ועשייה, אך עשתה זאת בענווה ובתחינה שתיטיב אתם הדרך. לצורך כך ציידה את לומדיה ועושיה בתפילה, מילות בקשה על עצמם ועל עולמם. הסידור הוא המצוק הגאולוגי של העם היהודי המאפשר הצצה אל תולדותיו וחידושיו וגם אל תקופות בהן קפאה הרוח ומיעטה לחדש. בסידור מוצא אדם את קולות קדמוניו ההולכים בדרך ומבקשים שכח התקווה המניע אותם יימסר גם לבאים אחריהם, כדי שייצאו גם צאציהם למסעיהם.

 

תעודה וייעוד: ציון
ציון. כמיהת מעמקים של עם לקבץ את כל מה ששמר וכל מה שלמד במהלך שנותיו ולהקים ארץ שתהיה תפארת לעושיה. ציון הנחלמת היא חברת-מופת ובה משפט וצדקה לכל האדם, יחס ראוי ליחיד, לגר, ליתום ולאלמנה, אהבת אדם ואהבת עולם מתוך אמונת האל באדם. ציון הנחלמת היא בית-המדרש הגדול לשיחתם של חכמי העולם, בו מלאה הארץ דעה כמים לים מכסים. בה האדם מביא לידי ביטוי את איכויותיו הנעלות להתהלך בדרכי הנשגב ולבנות מתוך דרכים אלה מציאות חדשה לא רק לעצמו, אלא לקהילה האנושית כולה.

 

לחצו לקריאת החוברת

 

צור קשר מהיר
אשמח לקבל ניוזלטר
דג כדגכ