ניוזלטר
צרו קשר

יום לימוד אזוריים לנשים מסורתיות

information in English, Español, Русский will follow

 

לתוכנית ולהרשמה לחצי כאן

   for registration and information CLICK HERE

 

ימי הלימוד האזוריים ה 23 לנשות התנועה המסורתית


בפנים ובחוץ: גופינו והעצמי שלנו, בעולם משתנה

 טקסטים, ספרות, מוסיקה, רוחניות

 

באיזור הדרום: יום ד', 8 בפברואר , בקהילת אשל אברהם, באר שבע , 16:30-20:55

באיזור מרכז : יום ג, 14 בפברואר, בקהילת הוד והדר, כפר סבא, 16:00-20:45

באיזור הצפון: יום ב', 27 בפברואר, בקיבוץ חנתון, 16:30-20:55

 

 

The 23th Regional Masorti Women’s Study Days

 

Inside and Out: Our Bodies, Ourselves in a Changing World

 Text, Literature, Music, Spirituality

 

Southern Region: Wednesday, Feb. 8, at Kehilah Eshel Avraham, Beersheva (16:30-20:55)

Central Region:   Tuesday, Feb.14, at Kehilah Hod V’Hadar, Kfar Saba (15:45-20:45)

Northern Region: Monday, Feb., 27 at Kibbutz Hanaton (15:45-20:45)

 

 

Los 23avos Días de Estudio Para Mujeres del Movimiento Masortí

 

Adentro y Afuera: Nuestros Cuerpos, Nosotras en un Mundo Cambiante

Texto, Literatura, Espiritualidad

 

Zona Sur: miércoles 8 de febrero, en la Kehilá Eshel Avraham, Beersheva (16:30-20:55)

Zona Centro: día martes 14 de febrero, en la Kehilá Hod Vehadar, Kfar Saba.(15:45-20:45)

Zona Norte: día lunes 27 de febrero, en el Kibutz Janatón.(15:45-20:45)

 

 

Даты проведения Двадцатого Женского Учебного Дня по регионам

 

Женщины изучают себя и других

религия, литература, музыка, духовность  

 

Юг: Вторник,  8 февраля, в общине Эшель Авраам, Беэр-Шева (16:30 — 20:55

Центр: Вторник, 14 февраля, в общине Ход Ве-Хадар, Кфар-Саба(15:45-20:45) 

Север: Вторник, 27 февраля, в киббуце Ханатон (15:45-20:45) 

С 19:00 до 21:55

 

לתוכנית ולהרשמה לחצי כאן

for registration and information CLICK HERE


 

 

 

צור קשר מהיר
אשמח לקבל ניוזלטר
דג כדגכ