דרום מרכז ירושלים צפון
למידע, העשרות וחומרים מצולמים באתר חגי תשרי שלנו לחצו:

masortitishrei.com

כל התפילות מתקיימות לפי הנחיות משרד הבריאות