הרשמה לכנס התנועה המסורתית
לימוד - קהילה - הוקרה
ט"ו בשבט תשע"ח | 31 בינואר 2018 | כפר המכביה

ההרשמה לכנס התנועה המסורתית הסתיימה