תורמים למכון על משמר הכנסת
Donate to JPWatch

For tax-deductible donations click here
שם פרטי * First Name *
שם משפחה * Last Name *
דוא"ל * Email *
מספר טלפון * Phone Number *
רחוב Street
מספר House Number
עיר City and Country
מיקוד Zip
18
36
72
180
360
720
סכום
אחר
סכום התרומה * NIS ש"ח Donation Amount *
אשמח להוסיף 3% (עמלת חברת האשראי) על מנת שהתנועה המסורתית תקבל את מלא ערך תרומתי.

Credit card transaction fee: I would like to add an additional 3% to my contribution so that the Masorti Movement actually receives 100% of my donation

כן - Yes

לא - No
אופן התשלום * Payment method *
מבקשת לייעד 50% מתרומתי לקהילה: I would like allocate 50% of my donation to a Masorti Congregation:
מבקש/ת לייעד התרומה Donation for
הערות
Remarks
Click here to change direction to English