רכישת ברכה לספר הברכות ביובל הארבעים
Purchasing a blessing in our special greeting booklet

מועד רכישת הברכות לחגיגות ה-40 לתנועה המסורתית הסתיים