אֲחֹתֵנוּ אַתְּ הֲיִי לְאַלְפֵי רְבָבָה

זבד הבת במסורת היהודית

בשנים האחרונות משפחות רבות מחפשות דרכים מסורתיות מחודשות לציון אירוע הולדת הבת, אשר בעידן המודרני זוכה למעמד מתוקן ושווה לבנים ביהדות. בתנועה המסורתית, אנו מציעים מגוון דרכים לחגוג את הטקסים המסורתיים ובראשם טקס זבד הבת, ומזמינים אתכם למצוא רב שיבנה יחד אתכם את הטקס ויערוך אותו.

אֲחֹתֵנוּ אַתְּ הֲיִי לְאַלְפֵי רְבָבָה (בראשית כד:ס)

רקע על זבד הבית ביהדות

טקסים רשמיים בהם הוכנסו בנות ישראל לקהילה או טקסים מיוחדים לקריאת שמותיהן לא היו מקובלים בעת העתיקה. לידת בת צוינה ככל הנראה במסגרת נשית סגורה במהלכה זכתה היולדת לתמיכת נשות המשפחה. מסורת זו מקורה בתפיסה תרבותית פטריאכלית על-פיה הועדפו צאצאים ממין זכר בהנחה שאלו ימשיכו את המסורת ואת הזכויות הכלכליות של המשפחה.

בימי הביניים היו קהילות יהודיות שערכו טקסים לציון לידת בנות. בחלק מקהילות צרפת ואשכנז נערך טקס ה'חול-קרייש' ('קריאת החול' או 'הרמת החול'), במסגרתו ניתן שם לתינוקת וצוינה חזרת היולדת לקהילה. טקס זה נערך בבית היולדת בשבת הרביעית שלאחר הלידה, בנוכחות נשות הקהילה (לעתים רחוקות נכחו בטקס גם האב וגברים נוספים).

יַלְדוֹת הקהילה לקחו חלק מרכזי ופיעל בטקס ובכך קיבלו את התינוקת החדשה לתוך חברתן. עיקר הטקס היה בהענקת שֵם התינוקת שהוכרז בקול רם על ידי האֵם, כשלְשִמעוֹ הרימו הילדות את העריסה וחזרו עליו, במעין פעולה סמלית של הענקת תוקף רשמי לשם; בספרד נערך טקס ה'האדאס' או ה'לאס פאדאס' ('גורל' בלאטינית) בלילה השמיני שלאחר הלידה. הטקס נחוג בקרב בני משפחה ומקורבים בבית היולדת, ולווה באכילת פירות ובשתית יין, בשירים, בתופים ובמחולות. במרכז הטקס עמד מנהג העברת התינוקת לבושה בלבן מיד ליד, כאשר כל אורח בתורו העניק לה את ברכתו ואיחוליו לחיים טובים ולמזל טוב.

עדויות מלמדות כי בראשית העת החדשה נהגו קהילות במזרח טקס 'זבד בת' ('מתנת הבת') שנערך בימים שלאחר הלידה בבית הכנסת או בבית היולדת, בנוכחות התינוקת, הוריה והקהילה כולה. במהלך הטקס נקראה התינוקת בשם במסגרת ברכה מיוחדת ונאמרו פסוקים ופיוטים העוסקים בבנות, בתודה ובברכה. התינוקת הולבשה חגיגית והטקס לווה בשירים ובמיני מתיקה מיוחדים שהוכנו עבור האירוע. בחלק מקהילות המזרח שולב 'זבד הבת' במנהגים ייחודיים נוספים שהדגישו את ההגנה על התינוקת והיולדת ואת מרכזיות תפקיד מיילדת.

עם הזמן נקבע ברבות מקהילות ישראל מנהג ציון לידת הבת בתפילת הבוקר שבשבת הראשונה שלאחר הלידה. האב הטרי נקרא לעלות אל במת בית הכנסת בעת הקריאה בתורה, כשהקהל מלווה אותו בשירים ובפיוטים. הגבאי מברך את האב בברכת 'מי שברך' ובאיחולי בריאות ליולדת ולבת הטרייה ולאחר מכן מכריז האב את שם התינוקת ברבים. היולדת והתינוקת לא נוכחות על פי רוב בטקס. יש החוזרים ומציינים את לידת הבת כמה שבועות לאחר הלידה בעריכת קידוש ובהגשת כיבוד קל לאחר תפילת השבת, בנוכחות האם והתינוקת ובליווי נאומים ודרשות.

בשנים האחרונות משפחות רבות מחפשות דרכים מסורתיות מחודשות לציון האירוע. הטקסים המסורתיים, ובראשם טקס זבד הבת זוכים לעדנה ולהתחדשות רעיונית.

טקסים ומנהגים - זבד הבת

המסורת היהודית מציעה מגוון של טקסים ומנהגים לחגיגת הולדת הבת:


גרסה "נשית" לברית המילה:
ישנם טקסי שמחת הדומים לחלוטין לטקס ברית המילה, למעט אקט החיתוך עצמו. טקס כזה נערך ביום השמיני ללידה, כולל 'קוואטרים' המובילים את התינוקת על כרית וכן 'סנדק' או 'סנדקית' שישאו את התינוקת על ברכיהם. הטקס כולל שימוש בכיסא אליהו הנביא או במקבילתו הנשית: כיסא מרים/ כיסא דבורה. בטקס נאמרים מרבית פסוקי הברית תוך התאמתם ללשון נקבה, והתינוקת מתברכת בברכה 'כשם שנכנסה בברית, כך תיכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים'. כמו כן, נקראת הבת בשם בנוסח המקובל בברית המילה.


טקס קבלת פנים:
טקס בו מעצבים ההורים טקס מקורי לכבוד בתם במטרה לציין את בואה לעולם ואת כניסתה לקהילה ולעם. טקס שכזה כולל דברי הלל והודיה לאלוהים על פלא הלידה, קריאת שם (אם לא נקראה כבר קודם לכן), הקראת פסוקים, אמירת ברכות לתינוקת, ברכת הגומל ליולדת, נטיעת עץ, סעודה, וכן דרשות, נאומים, פיוטים וקטעי שירה שונים.


טקס חניכה:
טקס המציין את שינוי הסטטוס של הבת ואת כניסתה בברית עמנו. טקסים אלו כוללים על פי רוב גם מרכיב פולחני, מעשי ואקטיבי המציין את המעבר.

במשך השנים פותחו בקהילות מסורתיות שונות בארץ ובעולם, ובצפון אמריקה בפרט, המנהגים הבאים:


ברית מלח: "נתתי לך ולבניך ולבנותיך אתך לחוק עולם, ברית מלח עולם היא לפני ה'" (במדבר י"ח, 19) ). טקס זה מבוסס על מנהג עממי קדום לפיו מפזרים מלח על עור התינוקת בכדי לחזק את עורה ולהבטיח את מזלה הטוב. המלח, חומר שאינו כלה, מסמל נצחיות, והוא נקשר בקיום הברית במקרא. פיזור המלח בא להחליף את הסמליות שבחיתוך בבשר הבנים.


ברית-מים: "יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם" (בראשית י"ח 4). ברית לבת בו טובלים את רגלי התינוקת במים לשם קבלת פני התינוקת לעולם. ברית זו מסמלת את הכניסה לחיק הנשיות המאופיינת במים ולחיק היהדות, לאור הפרשנות הימי-ביניימית לפיה בעת שאברהם אבינו נימול, שרה אמנו טבלה במים.


ברית-נרות: טקס שמחת הבת בו מודלקים נרות סביב התינוקת. הנרות מסמלים את תפקידה המסורתי של האישה בהדלקת נרות שבת וכן את התקווה והעוצמה הכרוכות באש – עוצמה שיש בה הרס ובנייה. טקס זה מסמל אף את נר התמיד ואת נר הבדלה, המסמל מעברים ושינויים ביהדות.


ברית-קהילה: טקס המבוסס על מנהג ספרדי קדום בו מועברת התינוקת בין אנשי ונשות הקהילה הניצבים בשתי שורות וכל אחד מן האורחים נותן לה את ברכתו למזל טוב, או שהיא נישאת בידי הוריה בין השורות, בדומה לכלה הפוסעת אל חופתה.

 שמחת הבת
סדר שמחת הבת
מתוך סידור 'ואני תפילתי'

יש לכם שאלות נוספות? נשמח לייעץ!

ניתן גם לשלוח מייל ישירות לכתובת sandra@masorti.org.il

דרושים: תכנית "בר/ת מצווה לילד המיוחד"

מעגלי שירה ותפילה יומיים בכיכר החטופים

מתחילת מלחמת 'חרבות ברזל' – התנועה המסורתית מקיימת מידי יום מעגלי שירה ותפילה בכיכר החטופים בת"א בשיתוף ארגונים רבים מהארץ ומהעולם, למען תמיכה מתמשכת במשפחות היקרות ולחיזוק הרוח בעם.

הלכה למעשה: גיוס חרדים ובני תורה

זה שנים רבות, ובייחוד במהלך המלחמה בעזה ובגבול הצפוני בתשעת החודשים האחרונים, יש ויכוח סוער בכנסת ובציבור לגבי “גיוס בחורי ישיבות” לצה”ל. המנהיגות החרדית טוענים שאסור לגייס בחורי ישיבה ש”תורתם אומנותם”, שהם מגנים על מדינת ישראל דרך לימודם, ושעדיף לרדת לחו”ל מלשרת בצה”ל. מה אומרת ההלכה בנידון?

לזכרו של הרב אנדרו (אנדי) סאקס

ביום שבת, ה-29 ביוני 2024, כג בסיון תשפ"ד, הלך לעולמו אהובינו, חברינו ומורנו הרב אנדרו (אנדי) סאקס, מנהיג רודף צדק עד יומו האחרון. הכתבה מוקדשת לסיכום חייו הקצרים מדי, ולפרידה שלנו ממנו.

תפריט נגישות

חיפוש...

העמוד שבחרת עדיין בבנייה

האתר החדש שלנו עלה לאוויר, ובחודש הקרוב יהיה בהרצה.
מה זה אומר?
שייתכנו כמה תקלות פה ושם, שישנם כמה עמודים שעודם בהקמה, ושאנחנו נשמח למשוב שלך במידה וזיהית שיש מה לשפר! מוזמן/ת לכתוב לנו בטופס בתחתית העמוד או להמשיך לשוטט וליהנות ממגוון התכנים שכבר זמינים עבורך.

אנחנו משתמשים בעוגיות וטכנולוגיות דומות כדי להבטיח שניתן לך את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו