חברות - הצטרפות וחידוש

 אב תשע"ח/יולי 2018

 

חברות וחברים יקרים,

 

הנדון: חברות לשנת תשע"ט (2018-2019)

 

לקראת ראש השנה וחגי תשרי, אנחנו פונים אליכם לחדש חברותכם בקהילה או להצטרף כחברים חדשים, לשנת תשע"ט.

 

בשנה החולפת המשכנו לחדש את פני הקהילה, ועד ראש השנה נחליף את ארון הקודש, הבימה וספריית הסידורים בחדשים – הכל הודות לתרומות מיועדות מחברי קהילה. נהנינו השנה מנוכחותו של המתמחה הרבני מתן שטיין, אשר לימד בני ובנות מצווה וחברי קהילה, ועזר בפעילויותינו המגוונות. השנה רשמנו שיא במספר טקסי בני ובנות המצווה.

 

דמי החבר מהווים את מקור ההכנסה העיקרי שלנו, ומאפשרים את קיום פעילויותינו השונות, בתחומים מגוונים כגון תפילות, לימוד תורה, חינוך ילדים, תרבות וחברה. דמי החבר שלכם עוזרים להציע פנים אחרות של היהדות לתושבי האזור ומסייעים למאות ישראלים להתחבר מחדש ליהדות ולמורשת שלנו, ללא כפיה ובאווירה פתוחה.

 

עלות דמי החבר לשנת תשע"ט
משפחה.........................................................1,500 ₪
יחיד/ה...........................................................700 ₪
מעל גיל 70 (לפי יכולת) חדש..........................500 עד 700 ₪
צעיר/ה (לאחר שירות צבאי ועד גיל 34)............350 ₪
עולים חדשים לשנה הראשונה..........................חינם
משפחה החוגגת בר או בת מצווה באותה שנה...כלול בעלות בר או בת המצווה
** הנחות יינתנו למעוטי יכולת – יש לפנות לחניתה או לרב מייקי **

 

מקומות שמורים ליום כיפור
כבכל שנה, נדאג לשמור מקומות לחברי הקהילה ואורחיהם לתפילות יום הכיפורים. כל החברים שיסדירו את חברותם בקהילה עד יום רביעי, 5 בספטמבר, יהיו זכאים למקומות ישיבה שמורים להם ולילדיהם מעל גיל שש ועד סוף שרות חובה. אפשר להזמין מקומות נוספים לאורחים, בעלות של 300 ₪ לאורח. לצערנו, בגלל מקום מצומצם באולם התפילה, אין אפשרות לשמור מקומות עבור ילדים מתחת לגיל שש.

 

נא למלא את הטופס
חדש: הכל בטופס אחד! לחצו להוריד את טופס החברות ושמירת מקומות ליום כיפור בפורמט וורד או PDF. נא למלא את הטופס ולהביא אותו למשרד בשעות קבלת קהל (ימי ב' וד'-15:00 עד 17:00, ג'-10:00 עד 14:00), לשלוח אותו בדואר (רחוב מילר 6, רחובות 7628410), או להעביר בדואר אלקטרוני.

 

תשלום לדמי חבר ולמקומות שמורים לאורחים
אנו מעדיפים לקבל תשלומים על ידי העברה בנקאית, שאתם יכולים לבצע מהמחשב האישי או מהטלפון הנייד שלכם. פרטי חשבון להעברה בנקאית: הבנק הבינלאומי 31, סניף 29, חשבון 437778, ע"ש עדת שלום-עמנואל. ניתן לשלם גם בהמחאה ואפשר לחלק הסכום לכמה תשלומים.

 

בברכת שנה טובה, שנת שלום, אושר ובריאות,

 

אילנה שמש                          לינדה אביטן                                     הרב מייקי גולדשטיין

יושבת ראש                           יושבת ראש                                      רב הקהילה

 

לחצו כדי להוריד את המכתב הזה בפורמט PDF

לחצו כדי להוריד את טופס החברות ושמירת מקומות ליו"כ בפורמט Word או בפורמט PDF

 

הרשמה לרשימת התפוצה של הקהילה
 

Av 5778/July 2018

 

Dear members and friends,

 

Re: Membership for 5779 - 2018/19

 

Ahead of Rosh Hashanah, we are writing to ask you to renew your kehillah membership or become new members for 5779 (2018-19).

 

Over the last year we have continued to renovate the kehillah, and by Rosh Hashanah we will replace the aron kodesh, bimah and bookcase for siddurim with new ones – all thanks to member donations. We benefitted from the presence of rabbinical intern Matan Stein, who taught bnei and bnot mitzvah as well as members, and helped in many other areas. This year has seen a record number of bnei and bnot mitzvah ceremonies.

 

Membership fees are our principal source of income, enabling us to provide our various activities in areas such as prayer services, Torah study, children’s education, culture and society. Your membership helps offer residents of the area a different face of Judaism and helps hundreds of Israelis reconnect to Judaism and our tradition, in an open atmosphere.

 

Cost of membership for 5779
Family..............................................NIS 1,500
Individual.........................................NIS 700
Over 70s (according to ability) new...NIS 500 – 700
Young adult (post-army to 34)...........NIS 350
New immigrants (first year)...............free
Bar/Bat Mitzvah Family......................included in cost
** Reductions available for those in need – please contact Hanita or Rav Mikie **

 

Reserved Seating for Yom Kippur
As usual, we will reserve seating Yom Kippur for kehillah members and their guests. Members who send in their forms by Wednesday, 5 September, are eligible to reserve seats for themselves and their children from age 6 until after mandatory army service. You may also reserve seats for visitors, for NIS 300 per seat. Due to limited space in the sanctuary, we cannot reserve seats from children below age 6.

 

Please fill out the form
New: all in one form! Click to download the membership and Yom Kippur seat reservation form (in Hebrew) in Word or PDF format. Please fill it out and bring it to the kehillah during office hours (Mon & Wed 15:00-19:00, Tue 10:00-14:00), or send it by mail (6 Miller Street, Rehovot 7628410) or by email.

 

Payment for membership and reserved seating for guests
We prefer to receive payments by bank transfer, which you can do from your computer or smartphone. Account details for bank transfers: First Int. Bank of Israel 31, Branch 29, Account 437778 in the name of Adat Shalom-Emanuel. You may also pay by check and in instalments.

 

Wishing you a Happy New Year, a year of peace, happiness and health,

 

Ilana Shemesh                        Linda Avitan                  Rabbi Mikie Goldstein

Chairwoman                             Chairwoman                    Rabbi of the Kehillah

 

Click to download the membership letter in PDF format

Click to download the membership form (Hebrew) in Word format or PDF format

 

Join the kehillah's mailing list

התנועה המסורתית (קונסרבטיבית) היא זרם ביהדות המשלב נאמנות למסורת היהודית ולהלכה לצד פתיחות לעולם המודרני ולתרבות דמוקרטית-הומניסטית. היהדות המסורתית רואה בהלכה מכלול דינאמי ומתפתח של ערכים המתאים עצמו לתנאי המקום ולנסיבות המשתנות מדור לדור.
צרו קשר עם הקהילה
דג כדגכ
רחוב טובה וטוביה מילר 6, רחובות | ת.ד. 1301, רחובות 7611201 | 08-9469180 | adatshalom1@gmail.com