ניוזלטר
צרו קשר

דבר תורה לחודש סיון- הרב גוסטבו סורסקי

יעקוב ואליהו

 

עוד מספר ימים, שוב נעמוד למרגלות הר סיני ונקבל את התורה בחג השבועות. אם תסתכלו ברוב ספרי התורה שבארון הקודש, תגלו שברובם, כל עמודי התורה מתחילים באות ו"ו (למעט חמישה עמודים). מנהג זה, מקבל את השם "ווי העמודים".

מונח זה, מקורו בתיאור בניית המשכן, שם מסופר שבראשם של שישים העמודים אשר הקיפו את חצר המשכן, היו ווים של כסף שעליהם היו תלויים קלעי (מחיצות) החצר. אנו מקבלים מתיאור זה רושם ראשוני לגבי תפקודה של האות "ו" בלשון העברית.

כשם שאותם הווים שבמשכן חיברו את עמודי המשכן למחיצותיו, כך האות "ו" הינה אות מחברת...לא במקרה כשהאות ו' מחברת בין שתי מילים או שני חלקי משפט מסוים, היא נקראת "ו' החיבור".

...

בסוף ספר ויקרא, בפרשת "בחוקתי", מופיעה התוכחה המפורסמת, בה מתוארות הצרות שתקרֶינה לבני ישראל, אם לא ישמרו את דרך ה' והברכות המובטחות לנו אם נלך בדרכי ה'. התוכחה היא קשה ורומזת לימי הגלות, לימים האפלים ביותר בתולדות עם ישראל.

 

בסוף אותם הדברים נאמר:

"וְזָכַרְתִּי, אֶת-בְּרִיתִי יַעֲקוֹב; וְאַף אֶת-בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת-בְּרִיתִי אַבְרָהָם, אֶזְכֹּר וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר" (ויקרא כו, מב).

קורה דבר משונה ביותר עם הפסוק הזה. רש''י מבאר בפירושו לתורה מדוע נכתב יעקוב בכתיב מלא עם ו.

וזכרתי את בריתי יעקוב - בחמשה מקומות נכתב מלא, ואליהו, חסר בחמשה מקומות, יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו:

מדוע דווקא אליהו נתן ליעקב את האות ו'? לא את ה-"יוד" או את ה-"למד", לדוגמא?

תשובה אחת, פשוטה, היא שזאת האות היחידה שלא תשנה את האופן בו אנחנו מבטאים את השם "יעקב".

הרב יששכר פרנד, מציע תשובה מאוד מקורית הקשורה לראשית דבריי. כפי שציינתי, אחת מתפקידיה העקרים של האות ו' הוא לחבר. יעקב אבינו ביקש ערבות לבואו של אליהו הנביא. אליהו נתן לו את האות ו' משמו ורמז: "אם אתם תתחברו, אני אבוא".

כמו שאמר בהזדמנות הרב קוק: "אם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חנם, נשוב להבנות והעולם עמנו ייבנה, על ידי אהבת חנם" (אורות הקודש ג שכד).

 

ואם נחזור לראשית דבריי, גם אוכל לשאול: מדוע מכל אותיות האלף-בית דווקא האות ו' נבחרה כדי להיות בראש כל עמודי ספר התורה (או כמעט כולם). כי התורה, כשמבינים אותה בצורה נכונה, הינה גורם מחבר.

מחבר בין דורות שונים ובין כל חלקי העם.

....

כשהקב"ה ברא את העולם הוא נטע את עץ החיים בתוך גן העדן.

רש"י בפירושו לתורה, מבאר שאותו עץ היה דווקא באמצע הגן.

אמר בהזדמנות רבי מאיר הכהן, בעל ה-"חפץ חיים": מדוע ניטע עץ החיים דווקא באמצע הגן? מדוע לא בצד?

כי "עץ החיים", זאת התורה...

ובנטיעת אותו העץ באמצע הגן, ביקש הקב"ה שכל אחד יוכל להגיע אליו לפי מידת יכולתו ואפשרותו.

 

יהיו כאלה שיגיעו אליו ביראת שמים או ביראת חטא. אחרים יגיעו אליו באמצעות לימוד והעמקה. ואחרים באמצעות מעשים טובים. אבל "עץ החיים" יהיה במרכז, נגיש לכולם, כגורם מגבש. כי "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבתיה שלום".  

 

חודש טוב

הרב גוסטבו סורסקי

סופר סת"ם ורבה של קהילת נצח ישראל  

צור קשר מהיר
אשמח לקבל ניוזלטר
דג כדגכ