ניוזלטר
צרו קשר

יום לימוד אזוריים לנשים מסורתיות

information in English, Español, Русский will follow


ימי לימוד איזוריים לנשים מסורתיות
 יתקיים זו השנה העשרים

 

אנחנו הנשים חוקרות גישות

בנוגע לעצמנו ולאחרים:

במקורות, בספרות, במוסיקה, וברוח

 

לביוגרפיות של נשות הצוות לחצי כאן

for staff bios press here

 

באזור המרכז : יום ג', 11 בפרואר, ט"ז בשבט, בקהילת הוד והדר, כפר סבא (16:00-20:45ׁׁ) לתכנית לחצי כאן
באזור הדרום: יום ג',18 בפברואר,כ"ג שבט, בקהילת אשל אברהם, באר שבע ( 16:30-20:55) לתכנית לחצי כאן

באזור הצפון: יום ג', 3 במרץ, ז' באדר, בקיבוץ חנתון 5)16:00-20:4) לתכנית לחצי כאן

 

 

The 20th Regional Masorti Women’s Study Days
will take place

 

We Women Explore Attitudes re Ourselves & Others: Texts, Literature, Music, Spirituality

 

Central Region: Tuesday, Feb.11, at Kehilah Hod V’Hadar, Kfar Saba (15:45-20:45) for the program press here

Southern Region: Tuesday, Feb.18, at Kehilah Eshel Avraham, Beersheva (16:30-20:55) for the program press here

Northern Region: Tuesday, March 3, at Kibbutz Hanaton (15:45-20:45) for the program press here

 

 

Los 20 avos Días de Estudio Para Mujeres del Movimiento Masortí tendrán lugar en:

 

Nosotras, las mujeres, exploramos actitudes: Nosotras mismas y los otros – Textos literatura, música, espiritualidad

 

Zona Centro: día martes 11 de febrero, en la Kehilá Hod Vehadar, Kfar Saba.(15:45-20:45) Para ver el programa pulse aquí

Zona Sur día martes 18 de febrero, en la Kehilá Eshel Avraham, Beersheva (16:30-20:55) Para ver el programa pulse aquí

Zona Norte: día martes 3 de marzo, en el Kibutz Janatón.(15:45-20:45) Para ver el programa pulse aquí

 

 

Даты проведения Девятнадцатого Женского Учебного Дня по регионам:

 

 Женщины выражают отношение к себе и другим: религия, литература, музыка, духовность    

 

Центр: Вторник, 11 февраля, в общине Ход Ве-Хадар, Кфар-Саба(15:45-20:45) Для программы семинара нажмите здесь

Юг: Вторник, 18 февраля, в общине Эшель Авраам, Беэр-Шева (16:30 - 20:55) Для программы семинара нажмите здесь

Север: Вторник, 3 марта, в киббуце Ханатон (15:45-20:45) Для программы семинара нажмите здесь

 

בחסותה של ליגת הנשים ליהדות מסורתית בשיתוף פעולה עם מכון שכטר ללימודי היהדות והתנועה המסורתית
Women’s League for Masorti Judaism in joint cooperation with The Schechter Institute for Jewish Studies and The Masorti Movement
Wleague@masorti.org.il  or Diane 02-6720266

or Masorti Office-fax: 02-6246869

 

מלאי את הטופס ולחצי "שלח"

fill the form and press "submit

 

צור קשר מהיר
אשמח לקבל ניוזלטר
דג כדגכ